Hakkımızda

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, teknik elemanları yetiştirecek öğretmenleri, gerek mesleki gerekse de eğitsel olarak hazırlamak ve Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine sunmaktadır. Ayrıca; modern Türkiye’nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji gibi alanlarda yüksek nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda sağlamak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, bireylerin yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktadır.

Sayısal Veriler