Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında

https://tef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/158/files/ogretmenlik-uygulamasi-dersi-hakkinda-07042020.pdf

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında almış olduğu karar gereği;

2019-2020 eğitim  ve  öğretim  yılı  bahar  dönemiyle  sınırlı  olmak  kaydıyla,   uygulamalarla ilgili  bu sürenin  yeterli olarak kabul edilebileceği; uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında  yer alan konuları senkron  ya  da  asenkron  şekilde  işleyebilecekleri,  yükseköğretim  kurumlarının  öğretmenlik uygulama  dosyasını  ders,  ödev  vb  etkinlikler ile tamamlanmasını  sağlayabilecekleri  dikkate alınarak  MEBBİS  üzerinden  girilecek  dönemlik  değerlendirme  sonuçlarının  görevli  öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verilmiştir.

 

İçinde  bulunduğumuz  küresel  salgın  döneminde  öğretmen  adayı  öğrencilerin  mağduriyetini önleyebilmek  için  "Uygulama  Öğrencisi  Değerlendirme  Sisteminde,  2019-2020  eğitim  ve öğretim  yılı  bahar  döneminde  13  Mart  2020  tarihinden  önce  gerçekleştirilen  uygulama  çalışmalarına göre öğrenci başarısının değerlendirilmesinin "bu döneme mahsus olmak üzere" ve uygulama konusundaki fiili imkansızlık gözönünde tutularak görevli öğretmenlerle birlikte öğretim  elemanları  tarafından  bu  yukarıda  yer  alan  hususlar  göz  önünde  bulundurularak değerlendirilerek sisteme girilebileceği bildirilmiştir.

https://egitim.sdu.edu.tr/tr/haber/ogretmenlik-uygulamasi-dersi-hakkinda-29893h.html

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9251/uzaktan-ogretim-sureci-ile-ilgili-ogrencilere-yonelik-bilgilendirme-guncel

 

Yayın Tarihi: 07/04/2020
Okunma Sayısı: 511